Procedura de reclamații

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR

Regulamente de ordine

 

E-SHOP LEDPROMOTIA

 

Articolul I

Dispoziții generale

 

 1. Această procedură de soluționare a reclamațiilor este reglementată de LEDart s.r.o. s ro cu sediul social al firmei în Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava, Republica Slovacă, nr. de identificare: 500 205 52, nr. de TVA: SK2120146798, nr. de TVA: 2120146798, înregistrată în Registrul Comerțului de la Tribunalul Districtual Bratislava I, Secția: sro, nr. de inserție: Sro. 107108 / B, (denumit în continuare "Vânzătorul") și Cumpărătorul (denumit în continuare "Cumpărătorul") privind exercitarea drepturilor care reies din răspunderea pe care Vânzătorul o are asupra defectelor bunurilor achiziționate în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare încheiat între Cumpărător și Vânzător la distanță (denumit în continuare "Contract de vânzare-cumpărare") prin comerț electronic pe site-ul www.LEDPROMOTIA.ro (denumit în continuare "LEDPROMOTIA.ro") și drepturile și obligațiile Cumpărătorului și Vânzătorului (Vânzătorul și Cumpărătorul, denumite în continuare "Părțile") legate de acesta.
 2. Procedura cumpărătorului, în calitate de consumator în sensul articolului 52 alineatul 4 din Legea nr. 40/1964, Codul civil modificat (denumit în continuare "Codul civil"), în exercitarea drepturilor care decurg din răspunderea Vânzătorului pentru defectele bunurilor achiziționate pe LEDPROMOTIA.ro, precum și reglementarea drepturilor și obligațiilor părților contractante în legătură cu acestea, este reglementată de articolele 619-627 din Codul civil și de Legea nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor și de modificare a Legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor"), precum și Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în cazul vânzării de bunuri sau al prestării de servicii în cadrul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și de modificare a anumitor acte (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării de bunuri la distanță").
 3. Procedura cumpărătorului, care nu este un consumator în sensul articolului 52 (4) din Codul civil, în exercitarea drepturilor care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defectele bunurilor achiziționate de pe LEDPROMOTIA.ro, precum și reglementarea drepturilor și obligațiilor părților contractante legate de acestea, este reglementată de articolele 422-442 din Legea nr. 513/1991 Coll. nr. 513/1991, Codul comercial, cu modificările ulterioare (denumit în continuare "Codul comercial").
 4. Cumpărătorul confirmă, prin trimiterea unei comenzi electronice către vânzător, că a citit Procedura generală privind soluționarea reclamațiilor a vânzătorului și că este de acord cu aceasta în mod necondiționat. În momentul în care comanda electronică este trimisă vânzătorului, procedura generlă de soluționare a reclamațiilor devine obligatorie pentru cumpărător.
 5. Procedura generală de soluționare a reclamațiilor este disponibilă publicului pe LEDPROMOTIA.ro și la sediul din Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava.

 

 

Articolul II

Controlul bunurilor la primire

 

 1. La preluarea bunurilor, Cumpărătorul este obligat să verifice dacă ambalajul în care sunt livrate acestea nu este deteriorat. În caz de deteriorare, este necesar să se întocmească un raport cu transportatorul - serviciul de curierat care a livrat bunurile, pentru a constata defectele observate în timpul transportului. În cazul în care cumpărătorul acceptă bunurile în ciuda deteriorării evidente a ambalajului, vânzătorul nu va recunoaște nicio pretenție ulterioară pe baza acestui motiv.
 2. Cumpărătorul este obligat să inspecteze bunurile livrate fără întârzieri nejustificate după primirea lor.
 3. În cazul în care cumpărătorul descoperă caracterul incomplet al bunurilor sau orice deteriorare a bunurilor cauzată de transport, care nu se manifestă prin deteriorarea exterioară a ambalajului, acesta este obligat să depună imediat o reclamație la vânzător. În cazul în care Cumpărătorul nu depune o reclamație la Vânzător în termenul limită conform propoziției anterioare, livrarea bunurilor va fi considerată completă și fără defecte și nu se acceptă nicio reclamație în acest sens.
 4. Cumpărătorul este obligat să reclame defectele bunurilor achiziționate de pe LEDPROMOTIA.ro la vânzător fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu condițiile specificate în dispozițiile relevante ale Codului comercial și ale Codului civil, astfel cum au fost modificate.

.

 

Articolul III

RECLAMAȚII ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

 

 1. Rezilierea contractului de cumpărare fără a oferi un motiv în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță de bunuri

 

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare este încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (în acest caz, comerț electronic pe internet) și în cazul în care vânzătorul a furnizat în timp util și în mod corespunzător produsele cumpărătorului, în calitate de consumator, acesta trebuie să îi ofere informații cu privire la dreptul de a se retrage din contract, în conformitate cu art.1 alin. 1 (h) din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță a bunurilor, cumpărătorul, în calitate de consumator, are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de 14 (în cuvinte: paisprezece) zile de la primirea bunurilor, chiar și fără a da vreun motiv în sensul articolului 7 (1) din Legea privind protecția consumatorilor.

.

 

Instrucțiuni detaliate privind dreptul Cumpărătorului de a se retrage din Contractul de cumpărare și informații detaliate privind exercitarea dreptului Cumpărătorului de a se retrage din Contractul de cumpărare și drepturile și obligațiile părților contractante în cazul retragerii de către Cumpărător sunt prevăzute la articolele X, XI și XII din Termenii și condițiile generale ale Vânzătorului, al căror text este publicat pe LEDPROMOTIA.ro.

 

 1. Exercitarea dreptului de schimb sau de reparare (înlăturarea defectelor) a bunurilor, retragerea din contract din cauza defectelor bunurilor

 

2.1 Vânzătorul este răspunzător pentru orice defecte ale bunurilor vândute la primirea acestora de către cumpărător. În cazul în care bunurile prezintă un defect care poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul de a solicita remedierea acestuia în mod gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate. Cumpărătorul poate, în loc să înlăture defectul, să solicite înlocuirea bunurilor sau, dacă defectul se referă doar la o parte a bunurilor, înlocuirea părții respective, cu condiția ca vânzătorul să nu suporte costuri disproporționate în raport cu prețul bunurilor sau cu gravitatea defectului. Vânzătorul poate întotdeauna să înlocuiască articolul defect cu unul fără defecte în loc să înlăture defectul, cu excepția cazului în care acest lucru provoacă inconveniențe grave cumpărătorului.

 

În cazul în care există un defect al bunurilor care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor ca bunuri nedefectuoase, cumpărătorul are dreptul de a obține înlocuirea bunurilor sau de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se acordă cumpărătorului în cazul în care defectele pot fi înlăturate, dar în cazul în care cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unor defecte multiple. În cazul altor defecte inamovibile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului bunurilor.

.

 

Cumpărătorul își poate exercita dreptul de a obține repararea sau înlocuirea bunurilor în oricare dintre următoarele moduri:

.

 

(A) Prin depunerea unei reclamații scrise împreună cu bunurile și dovada de cumpărare prin poștă la adresa de corespondență a Vânzătorului, și anume:

 

LEDart s.r.o.

 

Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava

.

Tel: +421 917 48 28 28 99

>.

E-mail: LEDPROMOTIA@LEDPROMOTIA.ro

 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta bunurile trimise de cumpărător la livrare.

 

(B) La sediul vânzătorului, adică la magazinul LEDPROMOTIA (secțiunea 18(2) din Legea privind protecția consumatorilor).

 

2.2. Dacă Cumpărătorul depune o reclamație, Vânzătorul sau angajatul său autorizat sau persoana desemnată este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la drepturile sale în conformitate cu Codul civil, care sunt enumerate la punctul 2.1 din prezenta procedură de soluționare a reclamațiilor, și anume dreptul de a solicita înlocuirea bunurilor, repararea (înlăturarea defectelor) bunurilor, o reducere rezonabilă din prețul bunurilor sau dreptul de a se retrage din contract.

.

 

Vânzătorul sau angajatul său autorizat este obligat, pe baza deciziei Cumpărătorului cu privire la care dintre drepturile din garanție le revendică, să stabilească imediat modalitatea de soluționare a reclamației, în cazuri complexe în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data reclamației, în cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării bunurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data reclamației. După ce s-a stabilit metoda de tratare a cererii de despăgubire, aceasta se rezolvă imediat sau, în cazuri justificate, poate fi rezolvată mai târziu; cu toate acestea, soluționarea cererii de despăgubire nu trebuie să dureze mai mult de 30 de zile de la data cererii. După expirarea perioadei de soluționare a reclamației, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a schimba produsul cu un produs nou (art. 18, alineatul 4 din Legea privind protecția consumatorilor).

.

 

În cazul unei reclamații formulate în termen de 12 luni de la achiziționarea bunurilor, vânzătorul poate soluționa reclamația prin respingerea acesteia numai pe baza unei evaluări specializate. Indiferent de rezultatul evaluării profesionale, cumpărătorul nu poate fi obligat să plătească costurile evaluării profesionale sau orice alte costuri asociate cu evaluarea specializată. Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o copie a evaluării specializate pentru a justifica respingerea cererii de despăgubire în termen de 14 zile de la data cererii de despăgubire.

.

 

În cazul în care vânzătorul respinge o reclamație făcută după 12 luni de la achiziționarea bunurilor, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la persoana la care produsul poate fi trimis pentru o evaluare specializată, indicând această informație în documentul de soluționare a reclamației. În scopul gestionării reclamațiilor, evaluarea specializată presupune, printre altele, opinia unei persoane autorizate sau a unei persoane autorizate de producător să efectueze reparații în garanție [secțiunea 2(N) din Legea privind protecția consumatorilor].

.

 

În cazul în care produsul este trimis la o persoană desemnată pentru o evaluare specializată, costurile evaluării specializate, precum și toate celelalte costuri conexe suportate în mod rezonabil vor fi suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării specializate. În cazul în care cumpărătorul dovedește răspunderea vânzătorului pentru defect prin expertiza de specialitate, cumpărătorul poate să își reia cererea; perioada de garanție nu se ia în calcul pe durata expertizei. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data cererii de revendicare, toate costurile suportate pentru expertiza de specialitate, precum și toate costurile conexe suportate în mod rezonabil. Revendicarea reafirmată nu poate fi respinsă.

.

 

2.3. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare către Cumpărător atunci când se face reclamația (art. 18 alin. 8 din Legea privind protecția consumatorilor). Atunci când o reclamație este făcută în modul menționat în clauza 2.1 (A) de mai sus, adică atunci când o reclamație scrisă este trimisă împreună cu bunurile prin poștă la adresa de corespondență a vânzătorului, vânzătorul va transmite cumpărătorului o confirmare a reclamației imediat, dar nu mai târziu de data acesteia, împreună cu dovada de soluționare a reclamației, prin trimiterea unui e-mail de confirmare la adresa de e-mail a cumpărătorului furnizată de acesta la comanda bunurilor. În cazul unei reclamații făcute în modul menționat în clauza 2.1 (B) de mai sus, adică prin formularea reclamației la sediul Vânzătorului, Vânzătorul va elibera Cumpărătorului o copie a raportului de reclamație ca o confirmare a reclamației.

>.

 

2.4 Vânzătorul este obligat să emită un document scris către Client cu privire la soluționarea reclamației în termen de 30 de zile de la data reclamației [articolul 18 alineatul (9) din Legea privind protecția consumatorilor]. Această dovadă scrisă este o copie a raportului de reclamație cu căsuța de soluționare a reclamației completată sau o scrisoare care conține o notificare scrisă de soluționare a reclamației.

.

 

Articolul IV

Condiții de garanție și perioada de garanție

 

 1. Cumpărătorul are o perioadă de garanție de 24 sau 36 de luni pentru bunurile livrate. Perioada de garanție începe la data livrării bunurilor către cumpărător. Defectele produselor și reclamațiile care rezultă din defecte ale produselor trebuie să fie făcute înainte de expirarea perioadei de garanție. Expirarea perioadei de garanție va elimina dreptul de a face o reclamație.
 2. Fiecare articol cumpărat de la Vânzător este însoțit de o factură (dovada achiziționării bunurilor) în momentul livrării către Cumpărător, care servește, de asemenea, drept document de garanție.
 3. Se pot returna numai bunurile achiziționate de la vânzător și achitate integral. Cumpărătorul este obligat să descrie cât mai exact posibil defectul pentru care sunt invocate reclamațiile pentru bunurile cumpărate.
 4. O modificare a caracteristicilor bunurilor care a avut loc în timpul perioadei de garanție ca urmare a uzurii, a utilizării necorespunzătoare, a îngrijirii insuficiente sau necorespunzătoare, a modificărilor naturale ale materialelor din care sunt fabricate bunurile, a oricăror daune cauzate de cumpărător sau de o terță parte sau a altor intervenții necorespunzătoare nu poate fi considerată un defect al bunurilor.
 5. Utilizarea zilnică maximă a produselor este de 10-12 ore. Depășirea acestor valori, în special utilizarea în operațiuni în care este necesar să lumineze 24 de ore pe zi, va fi considerată o utilizare necorespunzătoare a produsului și cererea nu va fi recunoscută.

.

 

Articolul V

Rezolvarea alternativă a litigiilor

 

 1. În cazul în care Cumpărătorul nu este mulțumit de modul în care Vânzătorul a tratat reclamația sa sau consideră că Vânzătorul i-a încălcat drepturile, Cumpărătorul are dreptul de a se adresa Vânzătorului pentru a obține despăgubiri. În cazul în care Vânzătorul răspunde în mod negativ la cererea Cumpărătorului în conformitate cu fraza anterioară sau nu răspunde la o astfel de cerere în termen de 30 de zile de la data expedierii acesteia de către Cumpărător, Cumpărătorul are dreptul de a depune o cerere de inițiere a unei soluționări extrajudiciare a litigiilor în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Legea nr. 391/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a anumitor legi (denumită în continuare "Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum"). Entitatea competentă pentru soluționarea alternativă a litigiilor de consum cu vânzătorul este (i) Autoritatea slovacă de inspecție comercială, care poate fi contactată în scopul menționat anterior la Inspectoratul central al SOI, Departamentul de relații internaționale și ADR, Prievozská 32, PO Box 29, 827 99 Bratislava sau electronic la ars@soi.sk sau adr@soi.sk sau (ii) o altă entitate juridică competentă autorizată înregistrată în lista entităților de soluționare alternativă a litigiilor menținută de Ministerul Economiei din Republica Slovacă (lista entităților autorizate este disponibilă la http://www. mhsr.sk/zoznam -subjektov-alternativního-esení-spotětních-sporů / 146987s ), prin care Cumpărătorul are dreptul de a alege la care dintre entitățile alternative de soluționare a litigiilor menționate să se adreseze. Posibilitatea de a merge în instanță nu este afectată. Cumpărătorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor disponibilă pe site-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pentru a trimite o propunere de soluționare alternativă a litigiului său de consum.

 

 1. Conform articolului 12 alineatul (3) din Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor, propunerea cumpărătorului de inițiere a soluționării extrajudiciare a litigiilor trebuie să includă:

 

.

 

 1. (a) numele consumatorului, adresa de serviciu, adresa electronică și numărul de telefon de contact, dacă este cazul,
 2. (b) denumirea exactă a vânzătorului,
 3. (c) o descriere completă și clară a faptelor materiale,
 4. (d) o indicație a ceea ce cumpărătorul, în calitate de consumator, caută,
 5. (e) data la care cumpărătorul, în calitate de consumator, a contactat vânzătorul pentru a obține despăgubiri și informații conform cărora încercarea de a rezolva litigiul direct cu vânzătorul nu a avut succes,
 6. (f) o declarație care să ateste că aceeași propunere nu a fost trimisă unei alte entități de soluționare alternativă a litigiilor, că problema nu a fost soluționată de o instanță judecătorească sau de o instanță de arbitraj, că nu a fost încheiat un acord de mediere în această problemă sau că soluționarea alternativă a litigiilor nu a fost finalizată în modul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) literele (a)-(e) din Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum.

.

 

Cererea poate fi depusă pe suport de hârtie, în format electronic sau oral, în mod oficial. Cumpărătorul poate utiliza formularul disponibil pentru descărcare de pe site-ul web al vânzătorului ledakce.cz și disponibil pe site-ul web al ministerului ( http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s ) și orice organism alternativ de soluționare a litigiilor pentru a depune cererea. Cumpărătorul anexează la cerere documentele legate de obiectul litigiului care demonstrează faptele menționate în cerere.

.

 

 

 

Articolul VI

Dispoziții finale

 

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a completa procedura de reclamații în orice moment. Modificările și/sau completările la această procedură de reclamații intră în vigoare la data publicării lor pe LEDPROMOTIA.ro.

.

 

În Bratislava pe 01.01.2017

>.

 

E-SHOP LEDPROMOTIA.ro